ANASAYFA / HAKKIMIZDA / METADOLOJİ

METODOLOJİ

Hedefimiz Müşterilerimizin işlerini daha kolay ve kontrollu şekilde yapmalarını, neticelerini analiz ederek hızlı karar vermek ve verimli çalışmalarını sağlamaya katkı sağlamaktır. Bunun için ilk adım Müşterimizin işini ve iş yapma şeklini anlamaktır. Müşterimizin belirleyeceği hedeflere ulaşmak için yapılması gereken denenmiş ve kanıtlanmış metodolojileri kullanılmaktadır. Kullandığınız metodoloji ne olursa Projelerin başarısı projede yer alan personelin projeye inanması ve olumlu katılım sağlaması ile gerçekleştirilebilir.

 • Tanımlama;
 • Proje sonunda varılacak hedefin kısa ve net olarak tanımlanmasıdır.
 • Analiz;
 • Hedefe ulaşmak için yapılması gereken çalışmaların analiz edilmesi, iş akışlarının belirlenmesi, proje yetkilileri ile gözden geçirilmesi, gerekli ise revizyonların yapılmasıdır.
 • Tasarım;
 • Analiz sonuçlarına göre Tasarım dosyasının hazırlanması. Tasarım dosyasının Müşteri Proje yöneticisi ve ekibi tarafından incelenmesi, birlikte tartışılması ve gerekli ek ve düzeltmelerden sonra onaylanmasıdır.
 • Yazılım Geliştirme;
 • Tasarım dosyasına uygun olarak yazılım geliştirme çalışmaları yürütülür. Aynı zamanda test ortamı oluşturularak geliştirilen yazılımlar geliştirme test ekibi tarafından tasarım dosyasına göre test edilir.
 • Test;
 • Yazılımlar Müşteri Key kullanıcıları tarafından Tasarım dosyasına göre test edilir. Bu testte aynı zamanda fiili çalışma akışına uygun olup olmadığı da test edilir. Tasarım aşamasında gözden kaçan uyumsuz olan akışlar düzeltilir.
 • Kurulum;
 • Yazılımlar müşteri ortamında kurulur. Mevcut uygulamalardan gerekli data transferleri yapılır. Eğitimler verilir ve fiili kullanıma geçilir. Fiili kullanıma geçiş sırasında Proje ekipleri birlikte çalışarak kurulum sonrası için de Müşteri ekibi hazırlanmış olur.
 • Bakım-Destek;
 • Kurulum sonrasında yazılımların müşterimizin amaçlarına hizmet edebilmesi için Yasal ve Pazar şartlarına göre iş akışlarındaki gelişim ve değişimlerin gerekli gördüğü güncellemelerin yazılımlara uygulanması gereklidir. Destek hizmetleri uzaktan verilebileceği gibi müşteri talebine bağlı olarak yerinde destek olarak da verilebilir.