Müşteri kurumların en önemli varlığıdır, kazanç kapısıdır. Müşterilerle olan ilişkilerin elektronik ortamda ve süreçlerle yönetilmesi izleme ve kontrol imkanı getirdiği için işlerin daha hızlı yürütülmesini ve çözümün zamanında üretilmesini sağlamakta, müşteri memnuniyeti ve verimliliğini artırmaktadır. Bilgi ve belgelerin kurumsallaşmasının sağlanması, ilişkilerin kişilerin hafızası yerine kurumsal hafıza ile yönetilmesini ve kişiye, zamana ve mekana bağlılığı ortadan kaldırmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetim Sisteminin sağladığı faydalar;

Kurumsal Hafızanın oluşturulmasını sağlar
Müşteri kitlesine ait bilgilerin kaydedilmesi, arama, görüşme, yazışma, ziyaret, tanıtım, teklif, sözleşme, yasal ve idari ihtar, takip, v.s. tüm iş ve işlemlerin tek bir yapı içinden izlenebilmesi, planlanabilmesi imkanlarını verir. Müşterilerin sınıflandırılması (Gerçek, Aday, Geri kazanılacak, Çalışılmayacak, v.s.) ile yapılacak çalışmalarda doğru hedef belirleme ve mükerrer işlemleri önleyerek verimli çalışma imkanı verir. Kurumsal bilgi kurum ile birlikte yaşar, kişilerin ayrılması ile kaybolmaz.

Sözleşme ve süreli belgelerin yönetimi
Müşteri ile ilgili ilişkilerde yasal kurallara uyum için doğru unvan, geçerli imza sirküleri, Ticaret sicil gazetesi, sözleşme gibi belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve süreli belgelerin izlenmesi, yenilenmesi, hukuksal bilgi ve belgelerin kaydedilmesi ile işin doğru yapılması sağlandığı gibi, ileride doğabilecek olumsuz şartlardan en az etkilenme ihtimali olabilir.

Zaman ve mekandan bağımsız erişim imkanı
Yazılımın web tabanlı olmasının sağladığı fayda zaman ve mekandan bağımısız yetki dahilinde bilgi ve belgeye erişim imkanıdır. Müşteri ilişkilerinin önemli ölçüde ziyaretlerle yürütüldüğü, satış ekibininde aynı ölçüde ofis dışında olduğu düşünülürse zaman ve mekan bağımsızlığının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

ERP ile entegrasyon
Müşteri ilişkileri yönetim sistemi, kurumun kullandığı ERP sistemi ile entegre olmalıdır. Mükerrer iş gerektiren uygulamalar fayda yerine zarar getirmeye mahkumdur. Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımımızın altyapısını oluşturan eBA iş akışı ve Doküman Yönetim Sistemi SAP sertifikasına sahip olup, SAP, AXAPTA, LOGO, NETSIS gibi ERP sistemleri ile web servis, arayüz veya belirlenecek yöntemler ile gerçek zamanlı çalışma özelliğine sahiptir.

Aktivite Yönetimi
Müşteri ziyaretlerinin planlanması, görüşme ve ziyaretlerde belirlenen aktivitelerin takip edilmesi sağlanır. Müşteri memnuniyeti Müşteriye verilen sözün zamanında yerine getirilmesi ile sağlanır.

İş süreçleri ile entegrasyon
Müşteri ilişkileri telefon görüşmesinde teklif takibine, sipariş yönetiminden sevke kadar uzanan birçok işlemi içerir. Müşteri ilişkileri sistemi ile tüm akışlara ait bilgilere tek ekrandan erişmek, raporlamak, gecikmeleri önlemek için uyarmak, takip etmek mümkündür.

Raporlama imkanı
Müşterilerle olan çalışmaları içeren tüm akışlardaki durumlarda dahil olmak üzere İşletmenin ihtiyacına göre belirlenecek içerikte raporlama, detaylara girerek izleme ve inceleme imkanı vardır. Müşteri ve Müşteri temsilcisi performans yönetimleri yapılabilir. Müşteri sınıflaması yapılarak müşteri gruplarına göre farklı hizmet süreçleri izlenebilir.