Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülmekte olan Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi ile Distribütör firmaların araç entegrasyonunu sağlayan uygulamadır. Ana hatları ile özellikleri;

  • Çoklu marka ile çalışma imkanı
  • ARTES’in kapsamı genişlediğinde kolay adaptasyon imkanı,
  • Distribütör ile ARTES arasında gerçek zamanlı (web service) entegrasyon
  • Mevcut ERP yazılımınız ile entegrasyon (Tüm Veritabanları ile)
  • Tüm hareketler için Loglama mekanizması
  • Gerekli hallerde excel ile entegrasyon