Büyük veri (Big Data) kavramı genel olarak; geniş kapsamlı ve çeşitliliği yüksek verilerin kısa sürede elde edilmesini ifade ediyor. İş dünyasında bu veriler, belli amaçlar doğrultusunda analiz ediliyor. Analiz sonucu elde edilen bilgiler ışığında doğru kararlar hızlıca alınarak, performansta büyük gelişmeler sağlanıyor. Endüstrilerdeyse; endüstriyel büyük veriler analiz ediliyor ve operasyonlar hakkında daha derin bilgi edinilip kararlar alınabiliyor. Endüstrilerde büyük veri ve yazılımların birlikte kullanılmasına “Endüstriyel İnternet” adı veriliyor.

Artesis MCM Arıza Erken Uyarı Sistemi; kestirimci bakım amacıyla, tesislerin dört bir yanındaki motor ve ekipmanların durumunu sürekli izleyerek, endüstriyel büyük veri elde ediyor. Büyük veriyi sofistike yazılımıyla analiz eden sistem; kullanıcılara analiz edilmesi gereken bir veri yığını yerine, gerçek zamanlı ve bakım aksiyonuna yönelik arıza bilgileri iletiyor. Böylece bakım ekibi arızalara, durum ciddileşmeden erkenden müdahale edilebiliyor. Operasyonal verimliliğe ve üretime büyük katkı sağlanıyor.

İrlanda’daki Whitegate Enerji Santrali’nde, Artesis tarafından geliştirmiş olan, GE AnomAlert (Artesis MCM) Kestirimci Bakım Sistemi kullanılıyor. Artesis teknolojisinin Büyük Veri ve Endüstriyel İnternet kavramlarıyla bağlantısını ve faydalarını kullanıcılarından dinleyin.

Daha geniş bilgi için
Artesis AES Artesis Enterprise Server http://www.artesis.com.tr/Dosyalar/Documents/b7f73359-688e-4790-99aa-e69085fca261.pdf