OSB’lerin faaliyetlerini;
 • KATILIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • ARSA TAHSİS UYGULAMALARI
 • YAPI ve İMAR UYGULAMALARI
 • ÇED UYGULAMALARI
 • BAĞLANTI HİZMETLERİ
 • SATIŞ ve KİRALAMA UYGULAMALARI
 • ÜSTYAPI HİZMETLERİ
 • SOSYAL HİZMETLER
 • İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER
 • İŞLETİM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ
 • DENETİM VE KONTROLLAR
 • KURUMSAL İLETİŞİM
 • EĞİTİM ve KALİTE YÖNETİMİ
 • MALİ İŞLER
 • TEDARİKÇİ YÖNETİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • İDARİ İŞLER
 • olarak gruplayabiliriz.

Bu faaliyetleri “OSB Entegre Yönetim Sistemi” çözümü ile mevcut ERP sistemi, SCADA, GIS, OSOS gibi bilgi üreten sistemler ile entegre edilebilmektedir. Çözümümüzde altyapı olarak tamamen web tabanlı, en yaygın kullanıcı kitlesine sahip, entegrasyon seçenekleri yüksek;

 • eBA İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi
 • BEAM Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi
 • QDMS Entegre Yönetim Sistemi

 • ürünleri kullanılmaktadır.

  4652 sayılı kanunla kurulan ve OSB uygulama yönetmeliğine uygun olarak faaliyetlerini yürüten Organize Sanayi Bölgeleri nerede ise belediye faaliyetlerini içerecek kadar fazla konuda katılımcılarına hizmet vermektedir. Katılımcıların Sanayi kuruluşları olması nedeni ile verilecek hizmetlerin zamanında, planlandığı şekilde ve aksaksız verilmesinin katılımcı ve ekonomi açısından önemi açıktır.

  İş ve ilişkilerin yoğun, zamanın maliyetinin yüksek olduğu sektörde işleri verimli olarak yönetebilmek için iletişim ve yazılım araçların kullanılması faydalı ve hatta zorunludur.

  OSB faaliyetlerinin tanımlanan süreçler elektronik ortamda yürütülmesi bilginin kurumsallaşmasını sağladığı gibi, işlerin ve onayların hızlı ve zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilmesini de sağlayacaktır.

  Yukarıda belirttiğimiz başlıklar altıda yer alan yönetim süreçleri ile;

  • İşlerin planlandığı şekilde yürütülmesi,
  • Gecikme ve aksaklıklardan zamanında haberdar olup çözüm üreterek zaman ve üretim kaybını önleyerek verimliliğin artırılması,
  • Belge ve bilgilerin elektronik ortama taşınarak kurumsallaştırılması,
  • Bilgi ve belgeye yetkilendirme çerçevesinde hızlı erişimi sağlayarak karar verme sürecini hızlandırmaktadır.