İşletmenin faaliyetleri nedeniyle sahip olduğu sözleşme ve süreli evraklar ile yeni yapacağı sözleşmelerin süreçler ile yönetilmesi, geçerlilik süresinin bitiminden önce gerekli uyarı ve hatırlatmalar ile yenileme veya iptal sürecinin başlatılması ve yönetilmesini sağlayan uygulamadır. Sözleşmelerin eski versiyonları da muhafaza edildiği için geçmişe dönük inceleme yapmak kolaylaşmaktadır. Belgelerin asılları belge sahibinde olacağı için ıslak imzalı belgenin dolaşımı ve kaybı söz konusu değildir. Yenilenen sözleşme taranarak kaydedilir, aslı sorumlu olan birimde muhafaza edilir.

Sözleşmeler, Ruhsatlar, Sigorta Poliçeleri, İmza sirküleri, Vekaletname gibi belgeler uygulamanın konusudur.

Kurumsal Hafızanın oluşturulmasını sağlar
Kurumun hak ve yükümlülüklerini ifade eden sözleşmelerin ve süreli evrakların takibinin elektronik ortamda yönetilmesi kurumsal hafızanın oluşmasını sağlar. Kurumsal bilgi kurum ile birlikte yaşar, kişilere bağlı olmadığı gibi, sözleşme geçerlilik ve yenileme sürelerinin takibi de elektronik ortamda gerçekleştirileceği için hata ve unutmaları ortadan kaldıracaktır

Zaman ve mekandan bağımsız erişim imkanı
Yazılımın web tabanlı olmasının sağladığı fayda zaman ve mekandan bağımsız yetki dahilinde bilgi ve belgeye erişim imkanıdır. Bu sayede uyarı bilgileri her ortamda alınabileceği gibi, izleme ve onay süreci de aynı şekilde zaman ve mekandan bağımsız yönetilebilecektir.

ERP ile entegrasyon
Sözleşmelerin muhasebe açısından gerekli entegrasyonları da sağlanmakla birlikte en çok Kullanılan damga vergisi yönetiminin entegre edilmesidir. Sözleşme ve yükümlülükler muhasebe açısından nazım hesaplarda takip edilmekle birlikte ülkemizde nazım hesap kullanma alışkanlığı olmadığı için sözleşmelerin kendilerinin muhasebe entegrasyonu pek yapılmamaktadır.

Aktivite Yönetimi
Sözleşme ve süreli evrakların tip ve özelliklerine göre belirlenecek uyarı tarihleri ile sözleşme süresi bitiminden önce sözleşmeyi sonlandırma ve yenileme ile ilgili işlemlerin yapılması için günlük uyarı raporu ile ilgili pozisyondaki kişilere uyarılır. Süresi içinde yapılan iş ve işlemler ile cezalı duruma düşülmesi veya doğabilecek hak kayıpları önlenir. İş ve işlemler iş süreçleri ile yönetileceği için bekleme noktalarına ve üst pozisyonlara belirlenecek onay sürelerinin aşılması halinde gönderilecek uyarı raporları ile gecikme ve kayıpların önüne geçilebilir.

Raporlama imkanı
Sözleşme ve süreli evraklar ile ilgili raporlama imkanları belge türleri, yetkili pozisyonlar ve yetki seviyelerine göre detaylı olarak ve parametrik yapıda alınabilmektedir.