Tedarikçiler, Müşterilere sunduğumuz mal ve hizmetleri aldığımız kurumlardır. Müşteri ilişkileri firma için ne kadar önemli ise mal ve hizmet sağladığımız kurumlarda aynı şekilde önemlidir. Tedarikçilerle olan ilişkilerin elektronik ortamda ve süreçlerle yönetilmesi izleme ve kontrol imkanı getirdiği için işlerin daha hızlı yürütülmesini ve çözümün zamanında elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda Tedarikçilerle ilgili bilgi ve belgelerin kurumsallaşmasının sağlanması, ilişkilerin kişilerin hafızası yerine kurumsal hafıza ile yönetilmesini ve kişiye, zamana ve mekana bağlılığı ortadan kaldırmaktadır.

Tedarikçi İlişkileri Yönetim Sisteminin sağladığı faydalar;

Kurumsal Hafızanın oluşturulmasını sağlar
Tedarikçilere ait bilgilerin kaydedilmesi, arama, görüşme, yazışma, ziyaret, tanıtım, teklif, sözleşme, yasal ve idari ihtar, takip, v.s. tüm iş ve işlemlerin tek bir yapı içinden izlenebilmesi, planlanabilmesi imkanlarını verir. Tedarikçilerin sınıflandırılması (Mal ve hizmet grupları, Performansları, Kalite belgeleri, v.s.) ile yapılacak çalışmalarda doğru hedef belirleme ve mükerrer işlemleri önleyerek verimli çalışma imkanı verir. Kurumsal bilgi kurum ile birlikte yaşar, kişilerin ayrılması ile kaybolmaz.

Sözleşme ve süreli belgelerin yönetimi
Tedarikçi ile ilgili ilişkilerde yasal kurallara uyum için doğru unvan, geçerli imza sirküleri, Ticaret sicil gazetesi, sözleşme gibi belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve süreli belgelerin izlenmesi, yenilenmesi, hukuksal bilgi ve belgelerin kaydedilmesi ile işin doğru yapılması sağlandığı gibi, ileride doğabilecek olumsuz şartlardan en az etkilenme ihtimali olabilir.

Zaman ve mekandan bağımsız erişim imkanı
Yazılımın web tabanlı olmasının sağladığı fayda zaman ve mekandan bağımısız yetki dahilinde bilgi ve belgeye erişim imkanıdır. Müşteri ilişkilerinin önemli ölçüde ziyaretlerle yürütüldüğü, satış ekibininde aynı ölçüde ofis dışında olduğu düşünülürse zaman ve mekan bağımsızlığının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

ERP ile entegrasyon
Tedarikçi ilişkileri yönetim sistemi, kurumun kullandığı ERP sistemi ile entegre olmalıdır. Mükerrer iş gerektiren uygulamalar fayda yerine zarar getirmeye mahkumdur. Tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımımızın altyapısını oluşturan eBA iş akışı ve Doküman Yönetim Sistemi SAP sertifikasına sahip olup, SAP, AXAPTA, LOGO, NETSIS gibi ERP sistemleri ile web servis, arayüz veya belirlenecek yöntemler ile gerçek zamanlı çalışma özelliğine sahiptir.

Aktivite Yönetimi
Tedarikçiler ile ilgili ziyaret planlanması, görüşme ve ziyaretlerde belirlenen aktivitelerin takip edilmesi sağlanır.

İş süreçleri ile entegrasyon
Tedarikçi lişkileri telefon görüşmesinde teklif takibine, sipariş yönetiminden sevke kadar uzanan birçok işlemi içerir. Tedarikçi ilişkileri Yönetim sistemi ile tüm akışlara ait bilgilere tek ekrandan erişmek, raporlamak, gecikmeleri önlemek için uyarmak, takip etmek mümkündür.

Raporlama imkanı
Tedarikçilerle olan çalışmaları içeren tüm akışlardaki durumlarda dahil olmak üzere İşletmenin ihtiyacına göre belirlenecek içerikte raporlama, detaylara girerek izleme ve inceleme imkanı vardır. Tedarikçi performans yönetimleri yapılabilir ve belirlenecek kriterlere göre performans derecesine göre iş yapma kuralı getirilebilir.