Kurumların Müşteri ve Tedarikçi arasındaki süreçteki işleri gerçekleştiren insan kaynağıdır. Personel kaynağının planlanması, temini ve yönetilmesi, değerlendirilmesi, ilişkilerin yönetilmesi önemlidir. Personel ilişkileri yönetim sistemi ERP ve HR sistemleri ile entegre çalışan yapılardır. Kurumların hem personeline hem de Devlet’e karşı yasal yükümlülükleri personel ilişkilerinin belgelenmesini, kayıt altına alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Özet olarak bu işlemler;

 • Özlük bilgileri yönetimi
 • Talep, değerlendirme, seçme işlemleri
 • İşe alım-başlatma işlemleri,
 • Deneme süresi değerlendirme işlemleri,
 • Kesin kadroya geçiş işlemleri,
 • Performans değerlendirme işlemleri
 • Tayin, terfi, uyarı işlemleri,
 • İşten çıkma ve çıkarma işlemleri,
 • Zimmet yönetimi,
 • Yıllık izin hak ve kullanımlarının planlanması ve yönetimi,
 • İdari ve yasal diğer izinlerin planlanması ve yönetimi,
 • İşe geç gelme ve gelmeme durumlarının takibi ve uyarı sistemi,
 • Taksitli borç talep ve yönetimi
 • PDKS ve HR sistemleri ile entegrasyon

Kurumsal Hafızanın oluşturulmasını sağlar
Personel ilişkilerinin kayıt alına alınması insan kaynaklarının ve aksiyonların izlenmesi ve raporlanmasını sağladığı gibi kamuya ve personele karşı hesap verebilirliği de sağlamaktadır.

Zaman ve mekandan bağımsız erişim imkanı
Yazılımın özelliklerinden dolayı zaman ve mekandan bağımsız yetki dahilinde bilgi ve belgeye erişim imkanı ile uyarı bilgileri her ortamda alınabileceği gibi, izleme ve onay süreci de aynı şekilde zaman ve mekandan bağımsız yönetilebilecektir.

Entegrasyon
İnsan kaynakları HR ve PDKS sistemleri ile entegre olduğu kadar ERP sistemleri ile de entegre çalışmaktadır. Entegrasyon noktaları proje bazında belirlenebilir.

Aktivite Yönetimi
Personel ilişkilerinin elektronik ortamda yönetilmesi iş ve işlemlere hız kazandırdığı gibi kayıt altına alınarak hesap verebilirliği de sağlamaktadır. Talep ve işlemler iş süreçleri ile yönetileceği için bekleme noktalarına ve üst pozisyonlara belirlenecek onay sürelerinin aşılması halinde gönderilecek uyarı raporları ile gecikme ve kayıpların önüne geçilebilir.

Raporlama imkanı
Personel ilişkileri ile ilgili iş ve işlemler elektronik ortamda yönetildiği için her türlü uyarı ve analiz raporlarını almak mümkün olmaktadır. Raporlar yetki seviyelerine, bölümlere, dönemlere göre alınabilmektedir.