eBA İş akışı yönetim sistemi ile
e-dönüşüm ve entegrasyon daha kolay

    eBA İş akışı Yönetim Sistemi, İş süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve yönetilmesi amacı ile geliştirilmiş yazılımdır. İş süreçleri, işletmenin özelliğine göre ihtiyaç duyulan ve kullanılan Kurumsal Kaynak Yönetim Yazılımları başta olmak üzere tüm iş yazılımlar ile web servis, FTP, RFI, dosya paylaşımı gibi yöntemler ile etkileşimli çalışma özelliğine sahiptir. Diğer bir deyişle uygulamalar arasında bilgi alış-verişi ve entegrasyonu sağlayan ara katman yazılımıdır. eBA İş akışı Yönetim sisteminin web tabanlı olması sayesinde;

  • Kullanıcı ortamına yazılım yüklemesi yapılması gerekmez,
  • HTML5 standardında olduğu için HTML5’i destekleyen her türlü cihazdan kullanılabilir.
  • Zaman ve mekan bağımsız, yetkiye bağlı erişim ve kullanım imkanı sayesinde gecikmelerin önüne geçilebilmekte, iş verimliliği artırılmaktadır.
  • Günümüzde e-Devlet uygulamaları başta olmak üzere Kamu ve Özel teşebbüs kuruluşları ile onların belirledikleri şartlarda gerçek zamanlı veya periyodik bilgi alış-verişi yapma imkanına da sahiptir. YÖN Bilgi sistemleri olarak geliştirdiğimiz entegrasyon çözümleri ile;

  • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile gelen belgelerin geliştirdiğimiz entegrasyon yazılımı ile doğruda eBA iş akışı yönetim sistemine aktarılarak belirlenen gelen evrak akışının başlatılması, aynı şekilde giden evrak süreci sonunda hazırlanan belgenin e-imza ile imzalandıktan sonra KEP ile gönderimi sağlanmaktadır.
  • e-Mail entegrasyonunda e-mail server sürekli dinlenerek belirlenen e-mail adresine gelen e-mailler eBA İş akışı yönetim sistemine aktarılmakta ve e-mail adresine göre tanımlanan iş süreci başlatılmaktadır. İş süreçlerinin sonucunda oluşan belge seçime bağlı olarak belirlenen yöntem ile gönderilmektedir.
  • Doküman entegrasyonunda belirlenen dosya sürekli izlenerek gelen yeni bir doküman varsa gelen evrak süreci otomatik olarak başlatılmaktadır. Zamanın verimli kullanılması, Gecikmelerin önüne geçilmesi, Mükerrer işlerin önlenmesi ile iş verimliliğinizin artırılması için eBA ve uygulamalar arasında uyumlu ve doğru entegrasyon her zaman vazgeçilmez yardımcınız olacaktır.